Tag Archives: amet

מי מתאים להיות מאמן?

שרה מופיעה בתכנית "המקצוענים", ומסבירה מה הן תכונות האופי הדרושות למאמן מוצלח

פיתוח סגנונות ניהול

שרה מדברת על מטרות האימון האישי