שורדים ומצליחנים

מצא את ההבדל הקטן שבין מצליחנים לשורדים

1. השורדים מתחרים ב….. —- המצליחנים יוצרים
2. השורדים נמנעים מסיכונים — המצליחנים מנהלים סיכונים
3. השורדים חיים בתיקוות — המצליחנים חיים במציאות אובייקטיבית
4. השורדים שואפים לנוחות — המצליחנים מרגישים מאד נוח באי נוחות
5. השורדים חולמים על זכייה בלוטו — המצליחנים חיים בתחושת שפע כאילו כבר זכו בו
6. השורדים זקוקים לביטחון — המצליחנים אינם מאמינים כי ביטחון הוא חלק מחיינו
7. השורדים מקריבים התפתחות תמורת ביטחון — המצליחנים מקריבים ביטחון תמורת התפתחות
8. השורדים פועלים ממקום של פחד וצמצום — המצליחנים פועלים ממקום של אהבה ונתינה
9. השורדים ממוקדים ב"לעשות" — המצליחנים ממוקדים ב"להיות"
01. השורדים רואים עצמם כקורבנות — המצליחנים רואים עצמם כלוקחי אחריות
11. השורדים חולמים – — המצליחנים רואים את החזון
21. השורדים חיים באורינטציה של בעיות — המצליחנים חיים באורינטציה של פתרונות
31. השורדים מאמינים כי הם יודעים כבר הכל — המצליחנים הם צמאי ידע ודעת
41. השורדים ממירים זמן בכסף — המצליחנים ממירים רעיונות בכסף
51. השורדים מתעלמים מן האינטואיציות שלהם — המצליחנים מקשיבים לאינטואיציות שלהם
61. השורדים מחפשים אחר עושר — המצליחנים מחפשים שפע
71. השורדים מאמינים בחזון שלהם רק כשרואים את מימושו — המצליחנים חיים את החזון שלהם מרגע התהוותו
81. השורדים תמיד בורחים משינוי — המצליחנים מייצרים שינוי
91. השורדים מקשיבים למה שיש להם בראש —- המצליחנים מקשיבים למה שלאחרים יש בראש
02. השורדים מונעים על ידי חוסר אמון וזקוקים לדעת תוצאות — המצליחנים נותנים אמון ומתמסרים לבלתי ידוע