בניית צוות מוביל

עשרה טיפים לבניית צוות מוביל

1. אוטונומיה של הפרט מול יעדים משותפים ותמיכה הדדית.

2. יצירת אווירת בעלות של הפרט על תפקידו ותרומתו, בעשייה מכווננת ערכים ויעדים משותפים ומגובשים על ידי כל הצוות.

3. כל פרט נתרם מהצלחת הצוות באמצעות מימוש כל הכשרונות היצירתיים והייחודיים המאפיינים כל פרט בו.

4. אקלים האמון שבין חברי הצוות מעודד ביטוי רעיונות, דעות, אי הסכמות ורגשות, תוך כדי תמיכה בתהליך הבחינה, השלילה והשינוי או השיפור.

5. מתקיימת תקשורת פתוחה וכינה, תוך נכונות להבין כל אחד את זווית הראייה של חברו.

6. הצוות תומך אינטראקטיבית בפיתוח מיומנויות מתמשך תוך כדי תהליך העבודה.

7. מוסכם על כולם כי יכולים להיווצר קונפליקטים, הם רק חלק מטבע האדם, אך הצוות רואה בהם הזדמנות לרעיונות חדשים ויצירתיים, במשותף פותרים קונפליקטים באופן בונה וזריז.

8. תהליך ההחלטות הוא בשיתוף כל הצוות ובהסכמתו, אך יש הבנה כי מנהיג הצוות יפסוק לכשהצוות לא מגיע להחלטה ברורה או במצבי חירום. מקובל על כולם כי המטרה היא תמיד להגיע לתוצאות חיוביות של win win.

9. העבודה מתבצעת בתהליך מובנה, בסביבה בה הגבולות ברורים, הצוות יודע למי יש את הסמכות העליונה והמילה האחרונה. מנהיג הצוות מציב סטנדרטים ויעדים גבוהים והוא מוערך על יכולתו להנהיג את הצוות להצלחה.

10. הצוות מורכב מפרטים המחויבים למצוינות. מועמדים המעוניינים להצטרף לצוות מציעים את מיומנותם מתוך רצון להצטרף לצוות המוביל.