Category Archives: המלצות

שרה נואמת במליאת הכנס הבינלאומי לאימון

שרה נואמת במליאת הכנס הבינלאומי לאימון

מי מתאים להיות מאמן?

שרה מופיעה בתכנית "המקצוענים", ומסבירה מה הן תכונות האופי הדרושות למאמן מוצלח

פיתוח סגנונות ניהול

שרה מדברת על מטרות האימון האישי