Monthly Archives: ינואר 2012

אינטל

תאגיד בינלאומי אמריקאי מתכנן ויצרן של מיקרו מעבדים

לקחת את ההגה בידיים ולצאת אל מסלול ההצלחה….

אנו מבחינים בין שני מסלולים עיקריים אפשריים בחיינו: בין מסלול של עבודה (JOB) לבין מסלול של קריירה (CAREER). המסלול הראשון, מסלול של עבודה הינו הישרדותי במהותו, המניע של אלו המתנהלים לפי מסלול זה, הוא לשרוד את החודש, לפרנס, לספק את צרכי המשפחה, ולשמור על רמת חיים שלעיתים מותנה בוויתור על איכות חיים. התחושה לפי תפיסה Continue Reading