פיתוח שדרת הנהלה בכירה בארגונים בינלאומיים

פיתוח שדרת ההנהלה הבכירה בארגונים בינלאומיים הוא תהליך המתחיל הרבה לפני שהעובד יודע כי הוא נכנס לתכנית. בדרך כלל בשיתוף עם מנהלי משאבי אנוש וסמנכ"ל שיווק ו/או מנכ"ל נבחרים מספר עובדים, בעלי נתונים המתאימים לתפקידים. בחברות גלובאליות המפוזרות על פני מדינות זרות, קיים צורך לאייש בהנהלה הבכירה, ישראלי אחד מתוך הליבה בארץ.
תהליך פיתוח הנהלה בכירה, הוא תהליך פיתוח הקריירה שלהם בתוך הארגון. זהו תהליך אשר בסופו מסתיים במעבר של כל המשפחה למדינה זרה והליווי שלי ממשיך עד להתאקלמותם שם.