קורסים פנים ארגוניים

הקורסים שאני מעבירה בתוך ארגונים :
1. ניהול באמצעות אמנות הקשב – הקשבה למה שלא נאמר
2. ניהול האנרגיה האנושית
3. ניהול תוך זיהוי צרכים סמויים וסיפוקם – ניהול קריירה בארגון
4. ניהול שיחות קשות עם העובדים
5. מודל ה SWOT ככלי לניהול קריירה בארגונים
6. מודל ה "חמשת האסים" ככלי ניהולי מתמשך
7. מודל ה"GROW " לשיחות בוחן המציאות
8. מודלים מותאמים לצרכי הארגון.