מנהיגות תואמת אישיות – מנטורינג

מנהיגות לא מתאימה לכל אחד, מנהיגות היא תכונה שלעיתים יכולה בהחלט להיות נלמדת, אך דורשת וויתורים. במנהיגות אין אגו, אין "אני" , אין לקיחת בעלות, אין טריטוריאליזם, אין כיבושים. יש הרבה שקיפות, שיתוף, פגיעות חשופה, נחישות, בהירות, אמונה וכבוד האדם באשר הוא, והדגש על "באשר הוא".