כלים להנעת עובדים

הנעת העובדים שלך מותנית במערכת היחסים שלך איתם. מעבר לכל הנלמד בפקולטות לניהול ישנו בסיס אחד ממנו אתה יוצא כל יום, וזה אתה, סגנון התקשורת שלך וסגנון הניהול הנובע מכך. ארגז הכלים שאני מעניקה לך להנעת העובדים שלך, בנוי מחלקים בלתי נפרדים של אישיותך, של מה שהכי מתאים לייצר הדדיות, של מי שאתה בוחר להיות מולם כאשר אתה מפעיל ומניע אותם. המעבר מן המצוי לרצוי נע על ציר השינוי שאתה בוחר לעשות כדי לייצר עבור עובדיך נקודת זינוק ויכולת צמיחה בתהליך הירתמותם להשגת היעדים המשותפים שלכם.