היסטוריה

זה אפשרי כאשר ערכיו ברורים וידועים לו ולכל עובדיו.
כל ארגון חייב מצפן אשר מולו הוא מנווט את עצמו להשגת יעדים ומטרות, דבר

או מקבל השירות, ה – ,COACH מקשיב לעובדים שלך.
אנו נשמעים לצורכי שוק, אנו נשמעים לצורכי קהל היעד וצרכי המשתמש הסופי

רוב הנשאלים והעונים מיצגים חברות מתעשיות שונות בארה"ב.
מחברות המונות יותר מ0005 עובדים.
0001-105 עובדים, 22% הגיעו מחברות בעלות 1001-5000 עובדים, ו – 30% הגיעו
%73 מהמשיבים באו מחברות המונות פחות מ-005 עובדים, 11% באו מחברות בעלות

– לא בטוח – –
28% לא – –
38% כן – %97
וקידום עסקיהם?
7. האם הנך מאמין כי ארגונים ישתמשו ב-GNIHCAOC כחלק מתכניות פיתוח

– לא בטוח – –
28% לא – –
38% כן – %43
בעלי פוטנציאל גבוה,האם לדעתך הוא מאבד מהסטיגמטיות שדבקה בו בתחילה?
6. כעת, כאשר ה-GNIHCAOC הולך וכובש לעצמו יותר מקום ומשמש קהלים

– אחר – –
3% למנהלים אין את הזמן להיות מנטור לעובדיו, על כן ה-HCAOC נכנס – –
12% ליצר שינויי התנהגות – –
28% התערבות מוקדמת עם בעיות ביצוע – –
37% שימת דגש מרבית על ביצועים גבוהים – –
44% קשה למצוא כשרונות טובים ובמיוחד לשמור עליהם לאורך זמן – –
54% לעזור לבני אדם להשתפר עדיף על לפטר אותם – .5
60% לדעתך, מדוע תחום ה COACHING התפתח כל כך בשנים האחרונות?

– אינני יודע – –
18% לעתים רחוקות – –
19% בדרך כלל – –
33% תמיד – .4
30% האם מנהל משאבי אנוש מעורב בהכנסת COACH לארגון?

– אכזב – –
5% השיג תוצאות – –
17% אינני יודע , קשה למדידה – –
21% היה יותר יעיל מאשר לא יעיל – .3
57% מניסיונך, עד כמה היה תהליך ה COACHING אפקטיבי?
– לבעלי ביצועים טובים, כתמיכה לפתרון בעיות – –
20% לרוב לבעלי הפוטנציאל הגבוה והנמצאים על מסלול קידום – –
26% באופן שוויוני בעלי פוטנציאל גבוה ועובדים אחרים – .2
54% בארגון שלך כיום, מיהם צרכני ה –

?COACHING אחר – –
3% אימון קדם פיטורין – –
18% ליווי ותמיכה במינויים חדשים בתפקיד – –
30% כחלק מתכנון והסמכת דור ניהולי חדש – –
34% לגיוס כשרונות – –
40% לפיתוח מיומנויות וסגנונות עבודה חדשים – –
64% למטרות פיתוח מנהיגות – .1
70% מדוע הארגון שלך מספק GNIHCAOC?

השאלות שנכללו במחקר:

חשובים )%11(.
רגשית ,(36%) יעוץ בנושאי סגנון ניהול ,(13%) הכנות לנאום או פרזנטציה
מספר מפתיע של נשאלים ענו כי הארגון שלהם משתמש ב-HCAOC לתמיכה אישית

המנהלים ומנהיגות הארגון. ו-%45 לשינויי דפוסי התנהגות.
הארגון שלהם משתמש ב-HCAOC כתהליך של 1:1 – במטרה למקסם את פוטנציאל
ניהול והשמת כוח אדם, על כן, זה רק הגיוני כאשר 55% מהנשאלים אמרו כי
הולך וגובר תהליך הכנסת COACH לחברות למטרות פיתוח מנהיגות, נושאי סגנונות

שונות בנושא המשמעות.
9 מתוך 10 ענו כי ארגונם מספק שירות זה לעובדיו, למרות שלרבים הדעות
מהם אנשי כוח אדם, במטרה ללמוד כיצד משתמשים בארגן שלהם בשרותי ה-GNIHCAOC.
מחקר אשר בוצע על ידי – LEE HECHT – HARRISON בארה"ב, אשר כלל 488 איש,

ולשנות דפוסי התנהגות פנים ארגוניים ובין אישיים.
על ידי אימון למנהיגות ומובילות, אך גם במטרה למקסם את הפוטנציאל הניהולי
ארגונים רבים משתמשים במאמן – Coach – במטרה להשיג יעדים כלכליים,

כמו גם, על ידי גורמים חיצוניים המיומנים בתחום זה, מנהלים וממונים לסוגם.
המשאב האנושי בכל ארגון, מונע על ידי גורמים פנימיים אישיותיים ואישיים,

והיעדים לשמן הוא מתקיים.
בעובד ובארגון, ולשינויים אשר יצעידו את הארגון להצלחה ולהשגת המטרות
בנקודת המפגש שבין הארגון לפרט – ניתן להגיע למיצוי הפוטנציאל הגלום

אמצעי להשגת יעדיו ומטרותיו הוא, ומיצוי הפוטנציאל בקריירה האישית שלו.
ארגון מורכב ממשאב אנושי המשפיע על הצלחתו. כל פרט בארגון רואה בתפקידו

gnihcaoC – תמונת מצב עדכנית

דיסציפלינות, לעבור השתלמות והכשרה בתחום האימון האישי.
כיום ניכרת מגמה מתרחבת של מעבר של פסיכולוגים, מטפלים ויועצים ממגוון

העומדים לפני פרישה.
אישיים במסגרת העבודה, כמו גם לעובדים חדשים, ואף לעובדים
חברות ענק כ-MBI ו-T&TA מעניקות לעובדיהן שירותי אימון

NOITAREDEF COACH INTERNATIONAL – FCI.
וכן נציגה של הפדרציה הבינלאומית של המאמנים
שרה ארבל היא הנציגה הרשמית של UNIVERSITY COACH-U

,COACH הינו כיום הגוף הגדול בעולם המכשיר מאמנים אישיים.
יותר, ובשנת 1982 הוא ייסד את U-HCAOC
עד מהרה הבין לאונרד את הפוטנציאל בשימוש במאמן אישי לקהל רחב הרבה
יעדיהם ומטרותיהם.
יעדים לעצמם ולעסקיהם. הם ביקשו ממנו שיסייע למקד ולהגדיר את
הפוטנציאל של אימון אישי, לקוחותיו פקדו את משרדו ללא הרף לייעוץ בהצבת
תומס ליאונרד, Leonard) ,(Thomas לשעבר מתכנו פיננסי, הבין את

אליהם ישירות.
כי מאד מועיל להם ליווי אישי, על בסיס קבוע, עם גורם חיצוני שאינו קשור
הלקוחות הראשונים היו מנהלים בכירים בעסקי היי טק בינוניים וגדולים, שגילו
בסוף שנות השמונים.
שורשיו של מקצוע ה- ,Coach מאמן אישי, החלו להתגבש בארה"ב

היסטוריה